Arsip Kategori: Tajwid

Ayat-Ayat Gharibah (Bag. 7) : Cara membaca kata ضعف dalam QS. Ar-Rum: 54


Di dalam al-Quran ada beberapa tulisan yang sering dibaca tidak sebagaimana mestinya, yang disebut dengan ayat-ayat ghoribah atau ayat-ayat asing. Agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca al-Quran, maka berikut ini akan dijelaskan ayat-ayat tersebut dengan cara membacanya (Dalam riwayat Hafsh dari ‘Ashim dari jalur syathibiyyah).

9. Cara membaca ضعف dalam QS. Ar-Rum: 54

Yaitu huruf dhad (ض )  dalam kata ضَعْفٍ dan ضَعْفًا boleh dibaca dengan 2 cara:

(1) Dengan harakat fathah :

dhokfin

 

Mari kita simak contoh tilawah oleh Syaikh Muhammad Ayyub, Lanjutkan membaca Ayat-Ayat Gharibah (Bag. 7) : Cara membaca kata ضعف dalam QS. Ar-Rum: 54

Iklan

Ayat-Ayat Gharibah (Bag. 6) : Nun ‘Iwadh


Di dalam al-Quran ada beberapa tulisan yang sering dibaca tidak sebagaimana mestinya, yang disebut dengan ayat-ayat ghoribah atau ayat-ayat asing. Agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca al-Quran, maka berikut ini akan dijelaskan ayat-ayat tersebut dengan cara membacanya (Dalam riwayat Hafsh dari ‘Ashim dari jalur syathibiyyah).

8. Nun ‘Iwadh

Nun ‘Iwadh atau Nun Washal (disebut juga dengan Nun Wiqayah) adalah nun kecil, yaitu Nun yang dibaca dengan harakat kasrah. Terjadi apabila huruf yang ber-harakat tanwin (  ــــًـــٍـــٌ)  bertemu dengan hamzah washal dimana huruf Nun Sukun dalam tanwin dibaca menjadi huruf Nun yang ber-harakat kasrah [1]   Lanjutkan membaca Ayat-Ayat Gharibah (Bag. 6) : Nun ‘Iwadh

Ayat-Ayat Gharibah (Bag. 5): Saktah


Di dalam al-Quran ada beberapa tulisan yang sering dibaca tidak sebagaimana mestinya, yang disebut dengan ayat-ayat ghoribah atau ayat-ayat asing. Agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca al-Quran, maka berikut ini akan dijelaskan ayat-ayat tersebut dengan cara membacanya (Dalam riwayat Hafsh dari ‘Ashim dari jalur syathibiyyah).

7. Saktah

Saktah yaitu menahan suara sejenak tanpa nafas (dua harakat) ketika washal, dalam mushaf ditandai dengan huruf:

saktah

Terdapat di 4 tempat (menurut Imam Hafsh dari ‘Ashim): Lanjutkan membaca Ayat-Ayat Gharibah (Bag. 5): Saktah

Ayat-Ayat Gharibah (Bag. 4): Naql


Di dalam al-Quran ada beberapa tulisan yang sering dibaca tidak sebagaimana mestinya, yang disebut dengan ayat-ayat ghoribah atau ayat-ayat asing. Agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca al-Quran, maka berikut ini akan dijelaskan ayat-ayat tersebut dengan cara membacanya (Dalam riwayat Hafsh dari ‘Ashim dari jalur syathibiyyah).

6. Naql

Yaitu memindahkan harokat suatu huruf kepada huruf yang lain dalam ucapan tapi tidak pada tulisan. Tempatnya dalam QS. Al-Hujurat ayat 11, dengan memindahkan harakat hamzah (ء) pada huruf sebelumnya menjadi   بِئْسَ لِسْمُ Lanjutkan membaca Ayat-Ayat Gharibah (Bag. 4): Naql

Ayat-Ayat Gharibah (Bag. 3): Huruf Shod ص dibaca Sin س


Di dalam al-Quran ada beberapa tulisan yang sering dibaca tidak sebagaimana mestinya, yang disebut dengan ayat-ayat ghoribah atau ayat-ayat asing. Agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca al-Quran, maka berikut ini akan dijelaskan ayat-ayat tersebut dengan cara membacanya (Dalam riwayat Hafsh dari ‘Ashim dari jalur syathibiyyah).

5. Huruf Shod ( ص ) yang dibaca Sin ( س )

(1) Dalam QS. Al Baqarah ayat 245, yaitu وَيَبْصُطُ dibaca وَيَبْسُطُ . Dalam mushaf kita biasanya ditandai dengan sin kecil diatas shod

yabsutu

Berikut contoh tilawah oleh Syaikh Muhammad Ayyub QS. Al-Baqarah ayat 245, Lanjutkan membaca Ayat-Ayat Gharibah (Bag. 3): Huruf Shod ص dibaca Sin س